การตั้งค่ารูปแบบการป้อนวันที่ใน Google Chrome วัน/เดือน/ปี เป็น วัน/เดือน/ปี

ก่อนตั้งค่า

หลังตั้งค่า

1. เปิด Google Chrome ไปที่ Settings

2. เลื่อนลงไปคลิ๊กปุ่ม Advanced

3. เลื่อนลงไปที่แถบ Languages

4. เลือกภาษาไทย

5. คลิ๊กที่ Display Google Chrome in this language เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

6. คลิ๊กที่ Relaunch เพื่อทำการ restart Google Chrome ใหม่

* ควรบันทึกงานที่เปิดค้างไว้บน Google Chrome ก่อน เพื่อป้องกันงานสูญหาย