วิธีการค่าหา UDID ของอุปกรณ์

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม iTunes เมื่อมีเชื่อมต่อแล้ว จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ และคลิ๊ก icon โทรศัพท์ ตามภาพ

2. จะเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดอุปกรณ์ ที่เมนู เนื้อหาสรุป จะพบ หมายเลขประจำเครื่อง ให้กดบรรทัดนั้นไปเรื่อยๆ จนเปลี่ยนเป็น UDID

3. เมื่อขึ้นเป็น UDID ให้ คลิ๊กขวา ตรงเลข UDID แล้ว copy จะได้เลข UDID มา