วิธีการค่าหา UDID ของอุปกรณ์

1. เข้าไปยัง Link นี้ ผ่าน Safari https://get.udid.io/ (แล้วทำต่อข้อ 3)
หรือทำการสแกน Barcode

2. เมื่อสแกน Barcode ก็จะเข้ามายังหน้านี้ให้ทำการกดที่ homepage

3. เมื่อเข้ามาหน้านี้ให้กดปุ่มสีเขียว Tap to find UDID ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นตามรูปและทำการกด Allow

4. จะมีแจ้งเตือนขึ้นตามรูปกด Close

5. หลังจากนั้นให้เข้าไปยัง Settings ของมือถือและเข้าไปที่ Profile

6. เข้ามาแล้วกดเข้าไปใน Downloaded profile

7. ทำการ Install ให้เรียบร้อย

8. เมื่อเข้ามาหน้านี้ ให้ คลิ๊กขวา ตรงเลข UDID แล้ว copy จะได้เลข UDID มา