ค่าหา latitude, longitude

ลากหมุด หรือ คลิ๊กที่แผนที่เพื่อหาค่า lat, lng