วิธีหา latitude , longitude จากหมุดใน Google Map

1. คลิ๊กขวาที่ หมุดและกด ที่นี่มีอะไร

2. จะได้ latitude และ longitude ของหมุดตรงนั้น คลิ๊กเพื่อไป copy latitude และ longitude

3. ทำการ copy ก็จะได้ latitude และ longitude จากหมุดใน Google Map