เอกสารคู่มือการตั้งค่า POS

1.ขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์เบื้องต้น  Download file driver เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสามารถ download ได้จากลิงก์ด้านล่าง

  https://drive.google.com/uc?id=18WyI0mAbB1J9hw7jUTsbL-Rc2LKyLi0c&export=download

  เมื่อเข้าลิงก์แล้วให้กด Download file

  เมื่อ Download file เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า “POS driver.rar”

  คลิกขวาที่ไฟล์“POS driver.rar” และเลือก Extract to.

  เมื่อ Extract file แลšวจะได้ไฟล์driver ที่อยู่ด้านใน 2 ไฟล์ดังรูป

2.ติดตั้ง POS Driver ใบเสร็จความร้อน  กดเปิดไฟล์ “Driver ใบเสร็จ.exe”

  เมื่อเปิดไฟล์จะแสดงหน้าต่างดังรูปด้านล่าง จากนั้นให้เลือก I accept เมื่อเลือกเสร็จให้กดปุ่ม Next

  เมื่อถึงขั้นตอน install ให้เลือกกดปุ่ม install เพื่อเป็นการติดตั้งไดร์เวอร์

  เมื่อ install ข้อมูลเสร็จแล้วให้กด Finish จะขึ้นหน้าต่างตั้งค่าให้ผู้ใช้ตั้งค่าตามรูปด้านล่าง

  ผู้ใช้สามารถเช็คได้ว่า Printer เชื่อมต่อสมบูรณ์หรือไม่โดยให้เลือกไปที่เมนู Check USB Port แล้วสังเกตว่าตัว Printer ได้ทำการพิมพ์กระดาษทดสอบออกมาหรือไม่ ถ้าหากว่า Printer ไม่ได้พิมพ์กระดาษทดสอบออกมาให้ผู้ใช้ถอดสาย Printer และต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์อีกครั้งแล้วกด Check USB Port อีกรอบแต่ถ้าพิมพ์กระดาษทดสอบออกมาปกติให้ผู้ใช้กดปุ่ม Install Now เพื่อลงไดร์เวอร์และดำเนินการในขั้นถัดไป

  เมื่อ Install เสร็จให้ผู้ใช้กดปุ่ม Yes เพื่อเป็นการจบขั้นตอนการติดตั้ง

  เมื่อทำการติดตั้งเสร็จให้ผู้ใช้เลือกไปที่เมนู Window > Control Panel > Hardware and Sound > View device and printer เพื่อตั้งค่า Printer

  เมื่อกดเข้าในเมนู View device and printer ให้มองหา Printer ที่ชื่อว่า XP-80C กดคลิกขวาไปที่ Printer เลือก Printing Properties

  เมื่อผู้ใช้กดเข้าตามขั้นตอนด้านบนแล้วจะแสดงหน้าต่างตั้งค่า Printer ให้ผู้ใช้เลือกเมนู General ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ Printer ตามต้องการตัวอย่าง เช่น ใบเสร็จ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จให้กดปุ่ม OK จะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า Printer

  เมื่อตั้งค่าเสร็จผู้ใช้จะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ปลายทางในการพิมพ์แต่ละครั้งได้ ในการตั้งค่าก่อนพิมพ์ใบเสร็จให้เลือก Printer เป็น ใบเสร็จ และตั้งค่าระยะขอบเป็น None ดังภาพ

  เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จได้

***หมายเหตุ ผู้ใช้จะต้องสังเกตทุกครั้งว่าเลือก Printer ถูกต้องตามประเภทกระดาษที่ต้องการพิมพ์หรือไม่

3.ติดตั้ง POS Sticker Driver  กดเปิดไฟล์ “โปรแกรมเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์.exe”

  เมื่อเปิดไฟล์จะแสดงหน้าต่างดังรูปด้านล่าง จากนั้นให้เลือก I accept เมื่อเลือกเสร็จให้กดปุ่ม Next

  เมื่อกด Next มาแล้วจะแสดงให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งไฟล์ให้กด Next

  เมื่อเข้าสู่หน้าเริ่มขั้นตอนการติดตั้งให้กดปุ่ม Finish เพื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนทำการติดตั้ง

  เมื่อกด finish จะมีหน้าต่าง Driver Wizard ให้ผู้ใช้เลือก Yes เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งไฟล์

  เมื่อกดตามขั้นตอนด้านบนแล้วให้เลือกเช็คที่ช่อง Install และกด Next เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

  ขั้นตอนถัดมาให้ผู้ใช้เลือกเช็คไปที่ USB และกด Next (กรณีที่โปรแกรมหา Printer ไม่เจอให้ผู้ใช้ถอดสาย USB และต่อใหม่อีกครั้ง)

  ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Next มาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้กด Finish หลังจากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง

  เมื่อติดตั้งข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม Close เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม

  เมื่อทำการติดตั้งเสร็จให้ผู้ใช้เลือกไปที่เมนู Window > Control Panel > Hardware and Sound > View device and printer เพื่อตั้งค่า Printer

  เมื่อกดเข้าในเมนู View device and printer ให้มองหา Printer ที่ชื่อว่า XP-DT427B กดคลิกขวาไปที่ Printer เลือก Printing Properties

  เมื่อผู้ใช้กดเข้าตามขั้นตอนด้านบนแล้วจะแสดงหน้าต่างตั้งค่า Printer ให้ผู้ใช้เลือกเมนู General และทำการเปลี่ยนชื่อ Printer ตามต้องการตัวอย่าง เช่น สติ๊กเกอร์ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จให้กดปุ่ม OK จะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า Printer

  หลังจากที่ตั้งชื่อ Printer เสร็จให้ผู้ใช้กลับมาที่เมนู View device and printer และเลือกคลิกขวาที่ Printer สติ๊กเกอร์ให้ผู้ใช้เลือกเมนู Printer Preference

  เมื่อเข้ามาแล้วเลือกเมนู Page setup

  จากนั้นให้ผู้ใช้กด New เพื่อเพิ่มขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์โดยกำหนดให้กรอกช่องต่างๆ และตั้งค่าขนาดความกว้างกับความยาวของหน้ากระดาษ (สามารถกรอกเป็น mm ได้เช่น 80 mm. โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าให้อัตโนมัติ) หลังจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อทำการสร้างรูปแบบหน้ากระดาษ

  เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการแก้ไขข้อมูล

  เมื่อตั้งค่าเสร็จผู้ใช้จะสามารถเลือก Printer ในการพิมพ์แต่ละครั้งได้ ในการตั้งค่าก่อนพิมพ์ใบเสร็จให้เลือก Printer เป็น สติ๊กเกอร์ และตั้งขนาดเป็น sticker ตามที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

  เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จได้

  ***หมายเหตุ ผู้ใช้จะต้องสังเกตทุกครั้งว่าเลือก Printer ถูกต้องตามประเภทกระดาษที่ต้องการพิมพ์หรือไม่

4.ปัญหาที่พบบ่อย – วิธีแก้ไขเบื้องต้น 4.1 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไม่สามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้ เบื้องต้นสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 - ตรวจเช็คสาย USB ว่าได้มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือไม่

 - ตรวจเช็คว่าได้ทำการเปิดเครื่อง Printer หรือไม่

 - ปิดเครื่อง Printer และเปิดใหม่อีกครั้ง

 - ตรวจสอบว่าใส่กระดาษหมดหรือใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

 - ตรวจสอบว่าเลือก Printer ที่จะสั่งพิมพ์ถูกต้องหรือไม่

 - หากตรวจสอบแล้วว่าเลือก Printer ถูกต้องแล้วให้ผู้ใช้ขยับสาย USB หรือถอดสายและต่อใหม่หลังจากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง

 - หากผู้ใช้ได้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่ได้สามารถพิมพ์ได้ ผู้ใช้จะต้องเข้าไปในเมนู Window > control panel > view device and printer และคลิกขวาที่ Printer ใบเสร็จ เลือกเมนู Remove device หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ดำเนินขั้นตอนการลง Driver ใหม่อีกครั้ง

 - ตรวจสอบจาก Browser ถ้าหากสั่งพิมพ์ไม่ได้ให้เปลี่ยนไปใช้ Google Chrome เท่านั้น

 - Restart คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง

4.2 เครื่องใบเสร็จพิมพ์ออกมาแล้วตัวอักษรเล็กเกินไป ใหญ่เกินไปหรือไม่ตรงกับขนาดกระดาษ

 - ตรวจสอบก่อนพิมพ์ว่าได้เลือก Printer ถูกต้องหรือไม่

 - ตรวจสอบการตั้งค่าระยะขอบกระดาษว่าตั้งเป็น None หรือไม่ หลังจากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง

 - ตรวจสอบว่าม้วนกระดาษหมดหรือใส่ม้วนกระดาษถูกต้องหรือไม่

4.3 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ขั้นตอนติดตั้งไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากโปรแกรมค้นหาเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ไม่เจอ

 - ตรวจเช็คสาย USB ว่าได้มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือไม่

 - ตรวจเช็คว่าได้ทำการเปิดเครื่อง Printer หรือไม่

 - หากผู้ใช้ได้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่ได้สามารถพิมพ์ได้ ผู้ใช้จะต้องเข้าไปในเมนู Window > control panel > view device and printer และคลิกขวาที่ Printer เลือกเมนู Remove device หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ดำเนินขั้นตอนการลง Driver ใหม่อีกครั้ง

 - ในกรณีที่ลง Driver ใหม่แล้วยังค้นหา Printer ไม่เจอให้ผู้ใช้เข้าไปในเมนู Window > control panel > view device and printer จากนั้นคลิกขวาบนพื้นที่ว่างเลือกเมนู Device Manager เมื่อเข้าสู่หน้า Device manager เลือก printer queues จากนั้นให้ผู้ใช้สังเกตหาชื่อ Printer สติ๊กเกอร์ที่มีปัญหาคลิกขวาเลือกเมนู Uninstall device ต่อมาให้ผู้ใช้ Restart คอมพิวเตอร์และถอด USB Printer และเสียบกลับเข้าไปใหม่ หลังจากนั้นให้ดำเนินขั้นตอนการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

4.4 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์ข้อมูลแล้วข้อมูลออกมาไม่ครบ ไม่สามารถพิมพ์ได้ทีละหลายแผ่น

 - ตรวจสอบว่าเลือก Printer ถูกต้องหรือไม่

 - ตรวจสอบว่าม้วนกระดาษหมดหรือใส่ม้วนกระดาษถูกต้องหรือไม่

 - Restart printer โดยการปิดเครื่องแล้วกดปุ่มปล่อยกระดาษด้านบนค้าง 10 วินาทีหลังจากนั้นเปิดเครื่องและกดปุ่มค้างอีกจนไฟที่ปุ่มจะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง

 - หากผู้ใช้ได้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่ได้สามารถพิมพ์ได้ ผู้ใช้จะต้องเข้าไปในเมนู Window > control panel > view device and printer และคลิกขวาที่ Printer เลือกเมนู Remove device หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ดำเนินขั้นตอนการลง Driver ใหม่อีกครั้ง

 - Restart computer หลังจากนั้นทดลองพิมพ์อีกครั้ง