YEC THAILAND

BY WOLVES CORPORATION

YEC THAILAND

Community & UX/UI

BY WOLVES CORPORATION

Website และ Mobile Application ที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นแหล่งรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจของจังหวัดให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ระบบตอบโจทย์นักธุรกิจรุ่นใหม่โดยการปรับรูปแบบการทำงานให้ง่าย ทันสมัย เข้ากับกลุ่มนักธุรกิจยุคใหม่
Website

แสดงข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารกับสมาชิกกลุ่ม สมาชิก YEC ยังสามารถดูข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มได้โดยแยกตามหมวดธุรกิจ เช่น ข้อมูลส่วนตัว สินค้าและบริการ ลักษณะธุรกิจ โปรโมชั่น ที่อยู่กิจการ และช่องทางการติดต่อ ทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือติดต่อธุรกิจ

Mobile Application

นอกจากความสามารถในการติดต่อธุรกิจที่ง่ายแล้ว YEC Mobile Application ยังทำให้เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกกลุ่มด้วย โดย”เกมสะสมแต้ม”

Admin

ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งข่าวสารกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิก และยังสามารถช่วยเหลือสมาชิกใหม่เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ Website และ Mobile Application ผ่านระบบได้