สมัครงาน

Wolves Corporation

แบบฟอร์มสมัครงาน บริษัท Wolves Corporation

กรุณาใส่รูปสัดส่วน 1:1 เพื่อการแสดงผลดีที่สุด

STATUS

STR : *

AGI : *

VIT : *

LUK : *

INT : *

DEX : *

นำเสนอตัวเอง

ช่องทางติดต่อ

เงินเดือน

เรื่องที่ชำนาญการเป็นพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

ความชื่นชอบ

คำถามจากทีม -

การทำงาน

1.
2.
3.
1.
2.
3.

"มั่นใจในคำตอบทั้งหมดเเล้วอย่างยิ่ง" ยืนยันใบสมัครและจะนอนรอหัวหน้าทีมตอบกลับอย่างใจเย็น

BYE !!!!!!